NNIAT Nizhny Novgorod Institute of Applied Technologies

Contact

  • Head office
Nizhny Novgorod
Address: 8 German Lopatin St., Nizhny Novgorod, 603163
Phone number: +7 (831) 460-32-59
Nizhny Novgorod
Address: 8 German Lopatin St., Nizhny Novgorod, 603163
Phone number: +7 (831) 460-32-59
Moscow
Address: Building 1/3, 2d Quarter, Kapotnya, 109429 Moscow
Phone number: +7 (499) 703-22-36